Gegevens

Naam
Correspondentie adres
telefoonnummer
Website
Mailadres
KvK
RSIN
IBAN

Stichting Parki
Bredaseweg 214, 5038 NM Tilburg
06-12 28 27 93
www.stichtingparki.nl
info@stichtingparki.nl
76701441
860759404
NL15 RABO 0349 5467 54

 

 


Stichting Parki is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wilt u doneren dan vindt u hierboven het IBAN nummer van de stichting. Vermeld u als omschrijving "Donatie Parki".

Bij voorbaat dank voor uw gift. Wij verzekeren u dat uw donatie geheel ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek om Parkinson zo snel mogelijk de wereld uit te bannen.

Twan Hendriks
Beeldend kunstenaar/Parkinson patient en oprichter van deze stichting, "Stichting Parki".