Beleidsplan

De stichting stelt zich ten doel om, via kunst en cultuur in de breedste zin van het woord, financiële middelen te generen om wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson te ondersteunen. Dit kan zijn het organiseren van concerten, het realiseren van exposities, kunstveilingen enz.
Op dit moment is er een kunstproject in volle gang nl. "het ParkinsonGrasveld". Een veld van keramische grasvormen dat gerealiseerd wordt door belangstellenden in een workshop. De inkomsten hieruit, als ook de verkoop van het werk komt geheel ten goede aan de doelstelling.

Op dit moment is een tweede project in voorbereiding. Een avond-event dat plaats vindt op donderdag 9 april a.s. Op deze avond komt neuropsycholoog professor Erik Scherder op zijn bekende manier een presentatie geven. Daarnaast is er een expositie van de reeds vervaardigde grasfiguren met uitvergrote pagina's uit het te verschijnen boekwerk, een demonstratie van het creŽren van een grasfiguur, enkele voorwerken, en een verkoopexpositie van het laatste werk van de oprichter van de stichting Twan Hendriks. Ook hier komen de inkomsten vanuit de entreeprijzen en de eventuele verkoop van het geŽxposeerde werk geheel ten goede aan de doelstelling.