DONEREN VOOR HET PARKINSONGRASVELD!

Crowdfundingproject ter ondersteuning van het onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Wanneer u niet aan een workshop kunt deelnemen, maar het project of de stichting wel een warm hart toedraagt, zou het mooi zijn dat bedrag of een gedeelte ervan te doneren. Deze donaties worden aangewend om andere betrokkenen, die minder draagkrachtig zijn, toch aan een workshop deel kunnen nemen. Bijvoorbeeld scholen, Quiet500 enz. Uw donaties realiseren daardoor drie punten,nl;

U ondersteun daarmee;

  1. Het onderzoek naar de behandeling en uiteindelijke genezing van de ziekte van Parkinson.
  2. U realiseert mede het tot stand komen van een kunstmonument voor ‘Parkinson’.
  3. U geeft minder draagkrachtigen in ons samenleving de kans ook mee te doen aan dit project.

Bankrekening gegevens;

Naam:Stichting Parki
IBAN: NL15 RABO 0349 5467 54
o.v.v. donatie


Een belangeloos project.
De inschrijfgelden en de opbrengst van de uiteindelijke verkoop van het kunstwerk
aan een bedrijf, instelling, organisatie of particulier komen geheel ten goede aan wetenschappeljk onderzoek naar de ziekte van Parkinson, alles in nauwe samenwerking met het
ParkinsonFonds, dat het onderzoek naar deze aandoening faciliteert.

Maak je familie, vrienden, collega's enz enthousiast van jouw voorgenomen donatie aan dit project en vraag ook of zij voor dit initiatief zijn en willen doneren of deelnemen aan een workshop zodat ook zij zijn betrokken bij de groei van het grasveld.

Meer informatie:

06 – 12 28 27 93 - info@stichtingparki.nl - inschrijfformulier workshop


Deze actie wordt ondersteund door;