Bestuur

Het hele bestuur steldt zich geheel ter beschikking van het beoogde doel.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in het uitoefenen van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder.


Oprichter en bestuurslid: Twan Hendriks

Beeldend kunstenaar in Tilburg. Sinds 1974 heeft hij een prachtige en boeiende carrière opgebouwd. Hij heeft opdrachten gedaan voor particulieren, bedrijven en instellingen.Twee panden gerealiseerd waarvan een atelier en een woonhuis annex Galerie. In die Galerie heeft hij tentoonstellingen georganiseerd voor collega kunstenaars en natuurlijk ook voor hemzelf. Een verhuur en verkoop van eigen werk opgezet, koffieconcerten verzorgd en niet te vergeten de etscursussen. Kortom het kon niet stuk, tot dat hij in 2014 de diagnose Parkinson kreeg. Na een korte periode van acceptatie besloot hij van de nood een deugd te maken en zette hij zijn professie in voor het inzamelen van geld om wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson financieel te kunnen ondersteunen. Maar ook om Parkinson een gezicht te geven.


Voorzitter: Anne Marie Pijnenburg.

Fysiotherapeut met aandachtsgebied dansers en musici. Bestuurslid en directeur SMC Tilburg , een zelfstandig behandelcentrum gericht op eerste en tweede lijns zorg.
Kunst en cultuur inzetten voor een goed doel is prachtig!
Vanwege mijn achtergrond als fysiotherapeut met specifieke aandacht voor dansers en musici (kunstenaars) werd ik zeer geïnspireerd toen Twan me vroeg om actief te worden binnen zijn stichting. Ik heb vanuit mijn werk en privé te maken met Parkinson patiënten. Het is hoog nodig dat deze ziekte uit het kader van het bekende frame gehaald wordt. Twan is voor mij een inspirerend persoon daartoe.
Dus naast het hoognodige doel om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek ondersteun ik het doel om de ziekte een gezicht te geven.


Secretaris: Audrey van Gils

Opgegroeid in de omgeving van Tilburg en woonachtig te Berkel-Enschot. Werkzaam als jurist/ondernemer in een internationale omgeving en uitgebreide ervaring in het omgaan met Nederlandse en Internationale juridische en ethische vraagstukken. Door deze ervaring en het werken in een internationale omgeving veel raakvlakken en interesse in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vanuit deze hoedanigheid probeer ik mijn ervaring en deskundigheid ook in te zetten op andere gebieden zoals de Stichting Parki, dit om Parkinson bekend te maken bij een breder publiek en op deze manier de benodigde financiële middelen in te zamelen voor uitgebreider wetenschappelijk onderzoek.

Penningmeester: Hella Linkels

Jaren lang ben ik de boekhoudster geweest van Twan tijdens zijn carrière als kunstenaar. Ik heb hem meegemaakt als een constante, inspirerende, aan de weg timmerende persoon die alles in eigen hand wilde en ook kon houden. Toen de Parkinson zich openbaarde gaf hij het niet op en maakte ook hier weer een project van. Het voelt voor mij als een logische stap dat ik de penningmeester van zijn stichting word.